Sốc: mặt trăng lớn gấp 2,6 lần Trái Đất từ thế giới người khổng lồ

Sốc: mặt trăng lớn gấp 2,6 lần Trái Đất từ thế giới người khổng lồ

Sốc: mặt trăng lớn gấp 2,6 lần Trái Đất từ "thế giới người khổng lồ" Mặt trăng ngoài hệ Mặt Trời thứ 2 vừa được xác định và kích cỡ của nó thực sự gây sốc cho giới khoa học. Nếu đặt bên cạnh Trái Đất và mặt trăng, hành tinh Kepler-1708 b và siêu trăng Kepler-1708 b-i của nó trông như thế giới của người khổng lồ trong thần thoại. Kepler-1708 có bán kính hơn Trái Đất cả chục lần, mặt trăng của nó so với mặt trăng của chúng ta cũng vậy. Kết quả tính toán chi tiết cho thấy đường kính của mặt trăng này hơn chính Trái Đất 2,6 lần, theo Science Alert. Mặt trăng ngoài hệ Mặt Trời lớn hơn cả Trái Đất - Ảnh: …
Xem thêm trên: www.24h.com.vn