Shipper ở Hà Nội phải tuân thủ những quy định gì?

Shipper ở Hà Nội phải tuân thủ những quy định gì?

Sở Công Thương Hà Nội vừa có văn bản số 3491/SCT-QLTM gửi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực công thương về việc tuân thủ các quy định vận chuyển hàng hóa bằng môtô, xe hai bánh. Cụ thể, hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa bằng môtô, xe hai bánh của doanh nghiệp phải thực hiện theo thời gian quy định từ 9h đến 20h hàng ngày tại vùng 1. Doanh nghiệp phải thông báo, chấn chỉnh đội ngũ nhân viên giao hàng được cấp giấy đi đường có nhận diện không làm thêm bên ngoài, không nhận chuyển hàng của các doanh nghiệp khác, nhóm giao hàng trên ứng dụng mạng xã hội. Đối với những trường hợp …
Xem thêm trên: zingnews.vn