SEA Games 31 ngày 14.5: Bơi lội lập hattrick, điền kinh giành 'cú ăn 4'

SEA Games 31 ngày 14.5: Bơi lội lập hattrick, điền kinh giành 'cú ăn 4'

Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 15 HCV ở ngày thi đấu 14/5. Trong đó, điền kinh đóng góp 4 HCV của Nguyễn Thị Oanh (1.500 m và 5.000 m điền kinh), Lương Đức Phước (1.500 m điền kinh) và Nguyễn Hoài Văn (ném lao). Rowing tiếp tục là "mỏ vàng" của Việt Nam, khi đóng góp 4 HCV, bao gồm Phạm Thị Huệ (thuyền đơn nữ hạng nặng), Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo (thuyền đôi nữ hạng nhẹ), Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang (thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo) và Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (thuyền 4 nữ hạng nhẹ). Các tấm HCV còn lại thuộc về Dương Thúy Vi (thương thuật nữ, wushu), Nguyễn …
Xem thêm trên: zingnews.vn