Sẽ trình Quy hoạch phát triển Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 12

Sẽ trình Quy hoạch phát triển Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 12

Sẽ trình Quy hoạch phát triển Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 12 Với quan điểm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) theo hướng “thuận thiên”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quy hoạch phát triển ĐBSCL cho rằng Quy hoạch cần lưu ý đến vị trí đặc biệt của vùng cũng như ưu tiên tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đảm bảo nhu cầu kết nối vùng cho giai đoạn phát triển sắp tới… Chỉ đạo tại Hội nghị thẩm định quy hoạch đầu tiên trong số 6 quy hoạch vùng của cả nước được hoàn thành ngày 25/11, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch đánh giá cao …
Xem thêm trên: vneconomy.vn