Saudi Arabia, Iraq nêu tầm quan trọng hợp tác trong khuôn khổ OPEC+

Saudi Arabia, Iraq nêu tầm quan trọng hợp tác trong khuôn khổ OPEC+

Saudi Arabia, Iraq nêu tầm quan trọng hợp tác trong khuôn khổ OPEC+ Tuyên bố chung do Bộ Năng lượng Saudi Arabia công bố ngày 25/11 cho biết Bộ trưởng Năng lượng nước này và Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+). Tuyên bố chung xác nhận Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Thái tử …