Sân Mỹ Đình bị phong tỏa hóa đơn, tuyển Việt Nam đá ở đâu?

Sân Mỹ Đình bị phong tỏa hóa đơn, tuyển Việt Nam đá ở đâu?

Ngày 20/6, khu Liên hợp thể thao quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình nhận được quyết định của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với đơn vị này. Theo Cục thuế TP Hà Nội, khu LHTTQG có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 800 tỷ đồng. Quyết định cũng yêu cầu, khu LHTTQG phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này và có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 20/6/2022 đến 19/6/2023. Như vậy, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh của Khu LHTTQG Mỹ Đình tạm thời bị …
Xem thêm trên: vietnamnet.vn