Roep om stoppersregeling klinkt steeds luider in Duitsland

Roep om stoppersregeling klinkt steeds luider in Duitsland

In Duitsland klinkt de roep om een stoppersregeling naar Nederlands voorbeeld steeds luider. Landbouwminister Julia Klöckner spreekt daarover woensdag met allerlei stakeholders uit de varkenshouderij tijdens de crisistop. De situatie in de Duitse varkenshouderij is penibel. Enerzijds gelden strenge welzijnseisen waaraan Duitse varkenshouders moeten gaan voldoen, anderzijds zetten corona en de Afrikaanse varkenspest de Duitse varkensmarkt zwaar onder druk. Reden voor de Oost-Duitse varkenshouder Leon van Dijck om begin september te pleiten voor een regeling naar Nederlands voorbeeld. Die oproep krijgt brede bijval. Enquêtes onder Duitse varkenshouders bevestigden hun bereidheid om te stoppen. De Duitse koepel van varkenshouder geeft aan open te staan voor een 'exit-bonus'. Ook Duitslands grootste zeugenhouder LFD Holding ziet heil in productievermindering als daarvoor economische steun komt, geeft een woordvoerder van het bedrijf aan. Meer toegevoegde …
More on: www.nieuweoogst.nl