Robot NASA chạm mốc 10 năm lăn bánh trên sao Hỏa

Robot NASA chạm mốc 10 năm lăn bánh trên sao Hỏa

Curiosity phóng lên không gian nhờ tên lửa Atlas ngày 26/11/2011 từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral, Florida. Khoảng 9 tháng sau, vào ngày 5/8/2012, Curiosity thành công đáp xuống hố trũng Gale của hành tinh đỏ. Từ đó đến nay, Curiosity đã chạy khoảng 29 km và trèo lên cao 625 m trong quá trình khám phá hố trũng Gale và núi Sharp. Robot phân tích 41 mẫu đất đá, sử dụng các công cụ khoa học để tìm hiểu xem chúng có thể hé lộ những gì liên quan đến Trái Đất. Các kỹ sư cũng nỗ lực tìm cách để giảm thiểu sự hao …
Xem thêm trên: vnexpress.net