Richard Chandler - tỷ phú ôm mộng 'Tesla ngành hàng không'

Richard Chandler - tỷ phú ôm mộng 'Tesla ngành hàng không'