Rashford "tả xung hữu đột" ghi bàn cho MU: Điểm 10 chất lượng, không thể ngăn cản

Rashford "tả xung hữu đột" ghi bàn cho MU: Điểm 10 chất lượng, không thể ngăn cản