Quảng Nam: Tình trạng rao bán trái phép bất động vẫn tiếp tục diễn ra sau nhiều lần chấn chỉnh

Quảng Nam: Tình trạng rao bán trái phép bất động vẫn tiếp tục diễn ra sau nhiều lần chấn chỉnh

Thời gian gần đây, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam nhận thấy tại một số địa phương có dấu hiệu một số chủ đầu tư, nhà đầu tư, đơn vị môi giới tổ chức huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật; tổ chức quảng cáo, rao bán và đăng tải trên các mạng xã hội dự án khi chưa đầy đủ quy trình, thủ tục và chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho dự án, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn. Tình trạng này cần được kiểm soát hiệu quả để tránh gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng trực …
Xem thêm trên: cafef.vn