Quan chức Trung Quốc giành ghế tại Interpol gây tranh cãi

Quan chức Trung Quốc giành ghế tại Interpol gây tranh cãi

Xuân Mai Ông Hồ Bân Sâm, phó tổng giám đốc bộ phận điều phối quốc tế của Bộ Công an Trung Quốc, hôm 25-11 đã giành được một trong hai ghế đại diện cho châu Á trong ủy ban điều hành của Interpol. Ông Hồ Bân Sâm sẽ giữ vai trò giám sát trong ủy ban điều hành gồm 13 thành viên của Interpol. Đại diện châu Á còn lại là ông Praveen Sinha đến từ Ấn Độ. Nhiệm kỳ của họ kéo dài 3 năm. Tổ chức Interpol cũng thông báo ông Ahmed Nasser al-Raisi, người đứng đầu lực lượng an ninh của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), làm tân chủ tịch. Ông Hồ Bân Sâm sẽ giữ vai trò giám sát trong ủy ban …
Xem thêm trên: nld.com.vn