Phó Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt đăng ký bán 2 triệu cp khi giá TVB mất 86% từ đỉnh

Phó Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt đăng ký bán 2 triệu cp khi giá TVB mất 86% từ đỉnh

Phó Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt đăng ký bán 2 triệu cp khi giá TVB mất 86% từ đỉnh Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt (Mã: TVB) đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TVB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn. Mục đích thực hiện giao dịch là đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ …