Philippines chấm dứt thảo luận thăm dò dầu khí với Trung Quốc

Philippines chấm dứt thảo luận thăm dò dầu khí với Trung Quốc

Xuân Mai Ông Locsin cho hay Philippines đã từ bỏ thỏa thuận do các ràng buộc về hiến pháp và vấn đề chủ quyền của đất nước. Ông Locsin phát biểu tại lễ kỷ niệm 124 năm thành lập Bộ Ngoại giao: "Tổng thống đã phát biểu. Tôi thực hiện các chỉ đạo của tổng thống. Các cuộc thảo luận về thăm dò dầu khí chấm dứt hoàn toàn. Không còn hạng mục nào trong trạng thái chờ. Mọi thứ đã kết thúc". Bộ trưởng Ngoại giao Philippines nhấn mạnh: "3 năm trôi qua và chúng ta đã không đạt được mục tiêu của mình, việc phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí rất quan trọng đối với Philippines nhưng không thể trả giá bằng chủ quyền". Bộ trưởng …
Xem thêm trên: nld.com.vn