Phiên 25/11: Khối tự doanh mua ròng hơn 245 tỷ đồng, tâm điểm GDC, VNM và STB

Phiên 25/11: Khối tự doanh mua ròng hơn 245 tỷ đồng, tâm điểm GDC, VNM và STB

Phiên 25/11: Khối tự doanh mua ròng hơn 245 tỷ đồng, tâm điểm GDC, VNM và STB Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 350 tỷ đồng và bán ra 74,2 tỷ đồng. Giá trị mua, bán thỏa thuận là 26 tỷ đồng và 55,3 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh mua ròng 246,2 tỷ đồng. Với …