Phá kỷ lục, Tân Sơn Nhất đón gần 145.000 khách ngày mùng 5 Tết

Phá kỷ lục, Tân Sơn Nhất đón gần 145.000 khách ngày mùng 5 Tết