PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu: 3 lý do số ca COVID-19 ở Nhật Bản giảm theo chiều thẳng đứng

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu: 3 lý do số ca COVID-19 ở Nhật Bản giảm theo chiều thẳng đứng

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, thật ra vẫn chưa có có câu trả lời rõ ràng tại sao số ca mắc giảm mạnh và chính phủ Nhật Bản cũng vẫn đang đi tìm nguyên nhân của hiện tượng này trên cả phương diện khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Mặc dù vậy, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu vẫn cố tìm hiểu nguyên do từ giới y khoa và từ chính những người dân mà ông đã gặp. Từ những gì quan sát được, theo ông có 3 nguyên nhân dẫn tới việc các ca nhiễm ở Nhật Bản giảm đột ngột, đó là: 1. Mức độ phủ vaccine cao Không thể phủ nhận vai trò của vaccine. Hiện nay tiến độ phủ vaccine của Nhật rất tốt. Thời …
Xem thêm trên: soha.vn