Osimhen bùng nổ, Napoli bỏ xa đội bám đuổi 21 điểm

Osimhen bùng nổ, Napoli bỏ xa đội bám đuổi 21 điểm