Ông Trump sẽ được mở lại tài khoản Facebook, Instagram

Ông Trump sẽ được mở lại tài khoản Facebook, Instagram

Việc khôi phục tài khoản Facebook và Instagram của cựu Tổng thống Trump sẽ đi kèm những quy định mới để ngăn ngừa vi phạm chính sách trong tương lai, theo AFP ngày 26.1. Tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump bị treo từ vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ ngày 6.1.2021, khi người ủng hộ ông tìm cách ngăn cản việc phê chuẩn kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Cựu tổng thống trước đó đưa ra …