Ông Trump sẽ được khôi phục tài khoản Facebook, Instagram

Ông Trump sẽ được khôi phục tài khoản Facebook, Instagram