Ông Phạm Văn Thành thôi làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Ông Phạm Văn Thành thôi làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Ngày 25/11, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin chính thức về việc ông Phạm Văn Thành thôi tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng để nhận …