Ông Phạm Văn Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Phạm Văn Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay (25/11), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 …