Nước sông Sài Gòn - Đồng Nai và ĐBSCL vượt báo động 3

Nước sông Sài Gòn - Đồng Nai và ĐBSCL vượt báo động 3

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng giêng. Tính đến 7 giờ ngày 25.1, mực nước cao nhất tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền là 1,71m, vượt BĐ 3 đến 0,11m; tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,74m vượt BĐ 3 là 0,14m. Tại ĐBSCL, …