Opinie | No-brainers

Opinie | No-brainers

Weet je wat vermoeiend is? No-brainers. Maatregelen waar iedereen het diep in zijn hart mee eens is. Waarvan iedereen snapt dat het vroeg of laat de realiteit gaat worden, maar waar nog niet voldoende draagvlak voor is. Vervolgens duurt het jaren voordat de maatregelen van kracht worden. Kleine voorbeelden. De veeteelt in Nederland: iedereen snapt dat we die stapel snel minimaal moeten halveren en dan gaan er mensen voor liggen. Het niet meer ondersteunen van KLM: iedereen begrijpt dat KLM aan het infuus ligt en er fundamentele veranderingen moeten plaatsvinden; ze blijven doormodderen. En investeringen in digitale geletterdheid, kunstmatige intelligentie, cybersecurity, fundamenteel onderzoek: er zijn mensen die moeilijk doen over een paar miljard voor deze cruciale investeringen in de toekomst. Extra belasting op vermogen, klimaatdoelen van Parijs halen. Talloze no-brainers die je vandaag zou moeten aanpakken. Het laatste voorbeeld: meer aan ziektepreventie doen. En zo kom je bij het RIVM uit. Het RIVM kwam deze week met een rapportje naar buiten: 'Inventarisatie aanvullende maatregelen Nationaal Preventieakkoord.’ Eerst het overgewicht. Een suikertaks schijnt volgens de wetenschap te werken. Het RIVM schrijft: …
More on: www.bnr.nl