Er zit mogelijk veel meer opwarming in de pijplijn dan gedacht

Er zit mogelijk veel meer opwarming in de pijplijn dan gedacht

We hebben het effect van de door ons uitgestoten broeikasgassen waarschijnlijk onderschat. Dat stellen Amerikaanse wetenschappers in het blad Nature Climate Change. In het blad maken ze een inschatting van wat onderzoekers ‘committed warming‘ noemen, oftewel het effect dat de door ons reeds uitgestoten broeikasgassen in de toekomst gaan hebben. En dat effect lijkt groter dan gedacht. Hoe zit het precies? De temperatuur op aarde ligt vandaag de dag gemiddeld genomen al 1 graad Celsius hoger dan in pre-industriële tijden. De gevolgen daarvan zijn op tal van plekken – van Groenland tot de Alpen en van Spitsbergen tot in ons …
More on: www.scientias.nl