Những sự kiện gây ra tình trạng hỗn loạn đa vũ trụ trong MCU

Những sự kiện gây ra tình trạng hỗn loạn đa vũ trụ trong MCU

Sau cuộc chiến xoay quanh 6 viên đá vô cực kéo dài xuyên suốt hơn một thập kỷ, MCU đã chính thức bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của đa vũ trụ. Đây cũng là đề tài trọng tâm của Marvel Studios trong giai đoạn 4, 5 và 6, kéo dài từ năm 2021 đến 2026. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, chủ đề này mới chỉ được khai thác trong một số dự án gần đây, bao …