Những bộ phận tại Alphabet và Microsoft bị sa thải nặng nề nhất

Những bộ phận tại Alphabet và Microsoft bị sa thải nặng nề nhất

Theo Tech Unwrapped, trong thông báo gần đây, cả Microsoft và công ty mẹ của Google là Alphabet đều cho biết sẽ sa thải tương ứng 10.000 và 12.000 nhân viên làm việc tại các bộ phận khác nhau. Mặc dù vậy, việc sa thải được cho là sẽ phổ biến ở một số bộ phận nhất định. Trong trường hợp của Microsoft, điều này có thể dẫn đến việc đóng băng các dự án liên quan HoloLens và những …