"Như Quỳnh rất nghèo, còn bị một căn bệnh"

"Như Quỳnh rất nghèo, còn bị một căn bệnh"

Vừa qua, tại chương trình Music Box, nhạc sĩ Phương Uyên đã tâm sự kỉ niệm về danh ca Như Quỳnh cũng như sự nghiệp của mình. Như Quỳnh rất nghèo Tình bạn giữa tôi và Như Quỳnh bắt đầu từ rất lâu rồi. Hồi còn nhỏ, chúng tôi sinh hoạt cùng nhau ở Nhà văn hóa thiếu như nhưng chủ yếu tôi ở nhà Như Quỳnh. Như Quỳnh rất nghèo, đã vậy còn bị một căn bệnh, đó là bệnh phong thấp. Tôi vẫn nhớ như in nhà Như Quỳnh ngày đó ở trong kho đạn, bước vào còn không lát gạch nền, thậm chí còn không láng xi măng, chỉ có nền đất. Tài sản duy nhất trong nhà Như Quỳnh là một cây đu đủ mọc dại …
Xem thêm trên: soha.vn