Nhờ hạm đội siêu tàu của 'quốc gia thân thiện' đến từ châu Á, Nga vẫn bán được hàng triệu thùng dầu, chẳng lo thiếu người vận chuyển

Nhờ hạm đội siêu tàu của 'quốc gia thân thiện' đến từ châu Á, Nga vẫn bán được hàng triệu thùng dầu, chẳng lo thiếu người vận chuyển