Nhiều sinh viên mới ra trường muốn lương 10-15 triệu đồng

Nhiều sinh viên mới ra trường muốn lương 10-15 triệu đồng

Theo khảo sát vừa công bố của hãng tuyển dụng và dịch vụ tính lương Adecco, hơn 43% sinh viên mới tốt nghiệp mong đợi mức lương từ 10 triệu đến dưới 15 triệu đồng mỗi tháng, và khoảng 31% muốn từ 6 triệu đến dưới 10 triệu đồng. Trong khi đó, 51% nhà tuyển dụng chỉ trả mức lương gộp hàng tháng từ 6 đến dưới 10 triệu đồng và chỉ có 27,5% sẵn sàng trả từ 10 đến dưới 15 triệu đồng. Cùng với đó, 88,5% người mới đi làm coi mức lương và chính sách đãi ngộ là ưu tiên hàng đầu, theo sau đó là cơ hội đào tạo và phát triển (87,7%), khả năng thăng tiến (73,8%). Cân bằng giữa công việc - cuộc sống …
Xem thêm trên: vnexpress.net