Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm tặng quà các gia đình khó khăn tại Quảng Trị

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm tặng quà các gia đình khó khăn tại Quảng Trị