Người vào Hải Phòng không cần xét nghiệm SARS-CoV-2

Người vào Hải Phòng không cần xét nghiệm SARS-CoV-2

Hải Phòng vừa điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch Covid-19. Chiều 14/10, UBND thành phố Hải Phòng thông tin việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Về Hải Phòng không cần xét nghiệm PCR Cụ thể người vào Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Hải Phòng cũng điều chỉnh cách ly y tế đối với người từ các địa phương khác về thành phố như sau: Đối với người ở khu vực có nguy cơ rất cao (tương ứng với màu đỏ và màu cam trên bảng phân vùng dịch của Bộ Y tế) áp …
Xem thêm trên: vietnamnet.vn