Người thành công có lối đi riêng, vậy họ tư duy khác đám đông thế nào?

Người thành công có lối đi riêng, vậy họ tư duy khác đám đông thế nào?

Sẽ có 2 cách mà bạn có thể lựa chọn, để nghĩ về những người đã thật sự đạt được thành công: ● Bạn có thể tin rằng những người thành công, như Grant Cardone chẳng hạn, được sinh ra với đầy đủ "tài năng" và "kỹ năng" để có thể đạt được thành công. ● Hoặc, bạn cũng có thể tin rằng, tại một thời điểm nào đó, họ đã đạt được sự thành công qua quá trình suy nghĩ và lựa chọn hành động theo một cách khác biệt nhất. Cho dù bạn chọn suy nghĩ về họ theo cách nào đi chăng nữa, tất cả đều tùy thuộc ở bạn và nó sẽ là "kim chỉ nam" để hướng bạn đi theo con đường mà bạn đã …
Xem thêm trên: cafef.vn