Nghiên cứu sinh công nghệ cao của Trung Quốc khó sống ở Mỹ-Úc-Nhật

Nghiên cứu sinh công nghệ cao của Trung Quốc khó sống ở Mỹ-Úc-Nhật

Một sinh viên Trung Quốc với biệt danh là Wang Ximing gần đây tốt nghiệp ngành công nghệ và vật liệu nano bắt đầu tìm kiếm trường để tiếp tục nghiên cứu sau đại học và Nhật Bản là lựa chọn hàng đầu của anh ấy. Anh Wang cho biết thị thực của các sinh viên Trung Quốc gần đây bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn họ trộm cắp công nghệ tiên tiến. Theo tờ SCMP, anh Wang đã loại trừ khả năng theo học các trường đại học của Úc, nơi có một số khóa học về công nghệ nano và khoa học nano tốt nhất mà anh quan tâm, do căng thẳng song phương giữa Trung Quốc và Úc ngày càng gia tăng. Theo Bộ …
Xem thêm trên: nld.com.vn