Nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tránh thao túng cổ phiếu, mất tính minh bạch của thị trường

Nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tránh thao túng cổ phiếu, mất tính minh bạch của thị trường

Nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tránh thao túng cổ phiếu, mất tính minh bạch của thị trường Trong một nền kinh tế phát triển thì TTCK đóng vai trò là một kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, là công cụ điều hòa nguồn vốn, là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp phấn đấu hoạt động tốt để được niêm yết trên TTCK. Với vai trò là đầu mối huy động vốn từ các nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, TTCK mang trọng trách cung cấp một môi trường đầu tư lành mạnh, công bằng cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nên mọi hành vi không minh bạch, trục lợi, thao túng …
Xem thêm trên: kinhtexaydung.petrotimes.vn