Ngành Trí tuệ nhân tạo học như thế nào?, có dễ kiếm việc?

Ngành Trí tuệ nhân tạo học như thế nào?, có dễ kiếm việc?

Ngành Trí tuệ nhân tạo học như thế nào?, có dễ kiếm việc? (Dân trí) - Trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi do công nghệ này có khả năng giải quyết các bài toán cụ thể, có thể ngang bằng, thậm chí vượt qua khả năng của con người. Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 đặt ra định hướng mở rộng, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT) đại học, sau đại học và đào tạo nghề, trong đó, ngành Trí tuệ nhân tạo được xác định là một trong những ngành trọng …
Xem thêm trên: dantri.com.vn