Ngân hàng Thế giới hứa giúp Việt Nam phát triển khoa học công nghệ

Ngân hàng Thế giới hứa giúp Việt Nam phát triển khoa học công nghệ

Ngân hàng Thế giới hứa giúp Việt Nam phát triển khoa học công nghệ (Dân trí) - Đại diện WB đưa ra một số kiến nghị cho Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam. Chiều 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, …