Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ muốn mua Credit Suisse giá 1 tỷ USD

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ muốn mua Credit Suisse giá 1 tỷ USD