Nga đặt cược vào mạng lưới chiến hào, Ukraine tìm cách công phá bằng UAV

Nga đặt cược vào mạng lưới chiến hào, Ukraine tìm cách công phá bằng UAV

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga đang xây dựng các tuyến phòng thủ mới cách tiền tuyến 60km, dường như có kế hoạch đảm bảo vị trí an toàn, nhằm phòng ngừa các cuộc tấn công của Ukraine trong mùa Đông. Điều này sẽ giúp Moscow có thời gian củng cố lực lượng, tập hợp quân đội nhằm khôi phục sức mạnh trong bối cảnh sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine đang có xu hướng giảm. …