Nâng hạng thị trường MSCI: Lại vắng bóng Việt Nam

Nâng hạng thị trường MSCI: Lại vắng bóng Việt Nam

Nâng hạng thị trường MSCI: Lại vắng bóng Việt Nam Danh sách theo dõi nâng hạng chưa xuất hiện Việt Nam Ngày 24/06, MSCI đã công bố kết quả phân loại thị trường định kỳ dành cho 84 thị trường chứng khoán trên thế giới, trong đó Việt Nam một lần nữa lỡ hẹn với danh sách xem xét để được nâng hạng từ thị trường cận biên (frontier market) sang thị trường mới nổi (emerging market). Kết quả này có lẽ cũng không quá bất ngờ vì đánh giá của MSCI về thị trường Việt Nam đang thay đổi theo hướng tiêu cực hơn. Trong đánh giá năm nay, MSCI nhấn mạnh tới vấn đề room ngoại trên thị trường Việt Nam, cho rằng “các vấn đề về room …
Xem thêm trên: ndh.vn