Mỹ nhân Vườn Sao Băng bị tố lạm dụng trẻ em, nguyên nhân vì đưa con trai mới 5 tuổi lên núi tuyết cao tận 2000m?

Mỹ nhân Vườn Sao Băng bị tố lạm dụng trẻ em, nguyên nhân vì đưa con trai mới 5 tuổi lên núi tuyết cao tận 2000m?