Mỹ, Na Uy tuyên bố gửi xe tăng cho Ukraine

Mỹ, Na Uy tuyên bố gửi xe tăng cho Ukraine