Mực nước sông Mê Kông cao bất thường do thủy điện xả nước và mưa nhiều

Mực nước sông Mê Kông cao bất thường do thủy điện xả nước và mưa nhiều

Bản tin MDM (Mekong Dam Monitor) - giám sát hoạt động của các đập thủy điện trên sông Mê Kông cho biết: Tuần qua, các con đập thủy điện đã xả trên 1,3 tỉ mét khối nước vào hệ thống sông Mê Kông. Các đập xả nước nhiều nhất được ghi nhận là Nọa Trác Độ (Trung Quốc) và Nam Ngum 1 (Lào). Việc xả nước của các đập thủy điện làm dòng chảy ở Chiang Saen (Thái Lan) trong …