Một năm Biden cầm quyền: Hồi sinh lớp trung lưu, chia rẽ trong lòng nước Mỹ

Một năm Biden cầm quyền: Hồi sinh lớp trung lưu, chia rẽ trong lòng nước Mỹ

Ngày 20/1/2021, ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ trong tình thế khá ngặt nghèo. Sự cáo buộc gian lận từ Trump và những người ủng hộ với kết quả bầu cử chưa chấm dứt, nước Mỹ chia rẽ. Những di sản của “nước Mỹ trên hết” trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump trước đó cũng để lại những khó khăn. Đánh giá 1 năm cầm quyền vừa qua của Joe Biden, có những thành tựu và thách thức về các vấn đề trong nước cũng như chính sách đối ngoại. Củng cố cơ sở cầm quyền Làm thế nào để đáp ứng hiệu quả nhu cầu về kinh tế và an ninh của người dân Mỹ, đặc biệt là giai cấp công nhân và tầng …
Xem thêm trên: vietnamnet.vn