'Ministers zouden moeten worden vervangen, net zoals coach van verliezend team'

'Ministers zouden moeten worden vervangen, net zoals coach van verliezend team'

Maak van de coronabestrijding weer Chefsache met bijvoorbeeld weer een toespraak van de premier tot de natie. Erken daarin ruiterlijk dat die bestrijding heeft gefaald. Laat het leger overal in het land tenten klaarzetten waar mensen dag en nacht terecht kunnen voor een boosterprik. En ten slotte: doe nog een keer een stevig beroep op de bevolking solidair met elkaar te zijn tijdens een nieuwe, ingrijpende lockdown van pakweg een maand, tot vlak na de Kerst – en niet langer dan dat. Dat is – kort samengevat – het antwoord dat Arjen Boin geeft op de vraag wat er moet gebeuren nu de ziekenhuizen vol liggen, besmettingscijfers recordhoogtes bereiken, het vertrouwen in de crisisaanpak bij de bevolking is geslonken en het kabinet terug bij af lijkt. Vrijdag geven premier Mark …
More on: www.nrc.nl