Mike Pence bình luận về khả năng ông Trump bị truy tố

Mike Pence bình luận về khả năng ông Trump bị truy tố