McLaren Speedtail được rao bán với giá 3 triệu USD

McLaren Speedtail được rao bán với giá 3 triệu USD

Mẫu McLaren Speedtail mang mã số sản xuất thứ 87 được bán đấu giá tại Mỹ, mức giá dự kiến ở mức 2,8-3 triệu USD. McLaren Speedtail được đấu giá 3 triệu USD F1 McLaren Speedtail được đấu giá McLaren Speedtail giá 3 triệu USD hypercar McLaren Speedtail
Xem thêm trên: zingnews.vn