Loại vi khuẩn có thể giúp người Nhật chống chọi Covid-19

Loại vi khuẩn có thể giúp người Nhật chống chọi Covid-19

Trong nghiên cứu được Japan Times công bố hôm 14/1, các nhà khoa học Đại học Nagoya phân tích dữ liệu về 30 loại vi khuẩn đường ruột ở 953 người khỏe mạnh đến từ 10 quốc gia để tìm hiểu về mối liên hệ giữa thành phần vi khuẩn đường ruột và tỷ lệ tử vong vì Covid-19. Áp dụng mô hình nghiên cứu hồi tháng 2/2021, khi vaccine chưa phổ biến, họ phát hiện ra rằng vi khuẩn collinsella có thể liên quan đến tỷ lệ tử vong do Covid-19. Sau khi tiếp tục đánh giá tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại 10 quốc gia, nhóm nghiên cứu Nhật Bản nhận định những người có lượng vi khuẩn đường ruột collinsella càng cao, tỷ lệ tử vong …
Xem thêm trên: vnexpress.net