Lo Tết sớm cho người lao động

Lo Tết sớm cho người lao động

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn với nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Có những DN hơn 40.000 lao động phải tạm nghỉ nhiều tháng liền để phòng dịch. Mặc dù vậy, khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề, các DN vẫn chủ động có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ), giúp họ an tâm gắn bó lâu dài. Để mọi công nhân đều có Tết Đến thời điểm này, toàn Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) đã có gần 40.000 công nhân (CN) trở lại làm việc. Đây là một trong những DN có số lao động lớn nhất ở Đồng Nai. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Công đoàn Công ty TNHH …
Xem thêm trên: nld.com.vn