Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của 11 doanh nghiệp tuần tới

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của 11 doanh nghiệp tuần tới

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của 11 doanh nghiệp tuần tới *Doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt: 1. Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã chứng khoán BMC) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 0,8% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/1. Ngày chốt quyền trả cổ tức: 19/1. Ngày thanh toán: 28/1. 2. Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (mã chứng khoán FUCTVGF2) tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 50% mệnh giá (1 chứng chỉ quỹ được hưởng 5.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/1. Ngày chốt quyền trả cổ tức: 19/1. Ngày thanh toán: 27/1. …
Xem thêm trên: bnews.vn